آبشاری بسیار زیبا در نزدیکی خرم آباد، آبشار گریت

برای سفر کردن، دوست دارید به کجا سفر کنید؟ دوست دارید آن محلی که برای گردش انتخاب میکنید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ سر سبز باشد یا تمایل داریدحتما گذر آب را ببینید؟ در نزدیکی شهر خرم آباد، در لرستان، ابشاری زیبا، وجود دارد که در ادامه با آن آشناتر می شویم.

ادامه خواندن “آبشاری بسیار زیبا در نزدیکی خرم آباد، آبشار گریت”