مقبره امامزاده زیدبن علی واقع در خزم آباد

تا به حال نام امامزاده زیدبن على (ع) را شنیده اید.مقبره ی این امامزاده ی عزیز، در شهر خرم آباد است. بیایید با هم سری به این امامزاده بزنیم و روح خود را جلا دهیم.

ادامه خواندن “مقبره امامزاده زیدبن علی واقع در خزم آباد”