بعضی از بازی های محلی خرم آباد را بیشتر بشناسید

بازی کلو رونکی

بخش دوم معرفی بازی های محلی استان لرستان و شهر بزرگ خرم اباد…بازی کورونکی بازی بسیار هیجان اور و مهیج که اکثر مردم لرستان با ان اشنایی دارند.شرح دقیقی از بازی و چگونگی انجام ان را برای شما گذاشته ایم. ادامه خواندن “بعضی از بازی های محلی خرم آباد را بیشتر بشناسید”