معرفی اجمالی شهر خرم آباد و فرودگاهش

باند فرودگاه خرم آباد در مدت جنگ جهانی دوم، برای استفاده از هواپیماهای نظامی مهیا شد. این فرودگاه، مقر نیروهای نظامی انگلیسی ها و آمریکایی و گاها هندی ها بود. طول این فرودگاه  18000 متر  و عرض آن تقریبا 20 متر بود.

ادامه خواندن “معرفی اجمالی شهر خرم آباد و فرودگاهش”