سری به پل دختر لرستان، در حوالی خرم آباد بزنیم

شهرستان پلدختر در حوالی شهر خرم آباد، در لرستان قرار دارد. آب و هوای این شهر بسیار معتدل می باشد. میخواهیم در این مطلب در مورد پل محکمی که در این شهر قرار دارد صحبت کنیم، پلی به نام پلدختر.

ادامه خواندن “سری به پل دختر لرستان، در حوالی خرم آباد بزنیم”