آشنایی با بازی های محلی خرم آباد

بازی دال پلو

در این بخش به معرفی بازی های بومی محلی خرم اباد میپردازیم.بازی های این منطقه هم متناسب با شرایط جغرافیایی ان است مثلا در این بازی ها اکثر از ابزاری که در طبیعت منطقه وجود دارد استفاده میشود مانند چوب سنگ و غیره…. ادامه خواندن “آشنایی با بازی های محلی خرم آباد”