مناره آجری با عظمت در شهر خرم آباد

می خواهیم در مورد مناره ای با قدمت 900 سال، صحبت کنیم. این مناره که در شهر خرم آباد قرار دارد، یکی از جاذبه های تاریخی ایران زمین است. بله درست حدس زدید، منظورم همان مناره آجری معروف است. با ما همرا ه باشید.