با تنها کاروانسرا جا مانده از عصر قجر در خرم اباد اشنا شوید

شهر بزرگ خرم اباد مرکز استان لرستان در رشته کوه زاگرس با اب و هوایی سردو کوهستانی و با پیشینه تاریخی چندهزار ساله .از بقایای جا مانده از دوران گذشته  اثار تاریخی و معماری زیادی بر جا مانده است که ما امروز ب بررسی کاروانسرایی معروف در این شهر میپردازیم.

ادامه خواندن “با تنها کاروانسرا جا مانده از عصر قجر در خرم اباد اشنا شوید”