گرستان دسته جمعی در فرودگاه خرم آباد

 یافته های جدید حاکی از ان است که در فرودگاه شهر خرم اباد یک گورستان دست جمعی بزرگ پیدا شده است,در این گور علاوه بر اجسام وسایلی از زندگی انها نیز در این گورستان پیدا شد.کاوشگران در این مکان به مدت سه ماه به کاوش و بررسی پرداخته اند…